CV

Min spesialitet er å gjøre komplisert og omfattende saker til et enkelt og forståelig budskap ved bruk av bilder, tekst, illustrasjoner og video. Foruten god kompetanse i markedsføring og grafisk design jobber jeg hele tiden med forskjellige digitale plattformer for salg/markedsføring og kan selv jobben som selger. Alle bedrifter er avhengig av selgere – og alle jobber innebærer en eller annen form for salg!

Å drive eget foretak har gitt meg mange og gode erfaringen innen kunderelasjon, produktivitet og kommunikasjon.

Nøkkelkvalifiksasjoner
Grafisk design – markedsføring – salg – kontor
Allsidig, engasjert og punktlig. Holder høy arbeidsmoral og evnen til kontinuerlig vokse
og tilpasse meg et arbeide i stadig endring. Trives godt i alle miljøer og tar et ekstra
tak hvor det er nødvendig.