Erik Hårberg, Heimdal

Min spesialitet er å gjøre komplisert og omfattende saker til et enkelt og forståelig budskap ved bruk av bilder, tekst, illustrasjoner og video. Foruten god kompetanse i markedsføring og grafisk design jobber jeg hele tiden med forskjellige digitale plattformer for salg/markedsføring og kan selv jobben som selger. Alle bedrifter er avhengig av selgere – og alle jobber innebærer en eller annen form for salg!

Å drive eget foretak har gitt meg mange og gode erfaringen innen kunderelasjon, produktivitet og kommunikasjon.